Gaat deze natuur verdwijnen?

De meeste inwoners van Eesterga hebben zonnepanelen op hun dak of erf. De ambities van de gemeente De Fryske Marren om de komende jaren honderden hectares aan zonneparken aan te leggen, snappen zij dan ook.

Maar de twaalf hectare grote natuurplas in Eesterga is niet de meest voor de hand liggende plek. De bedrijven Solarfields en Simavis willen dit enige stukje niet-agrarische natuur in Eesterga opofferen door het vol te leggen met zonnepanelen.

Hierdoor verandert een voor mens en dier belangrijk (en nu nog aantrekkelijk) natuurgebied in industrie. De ‘Stichting Behoud Natuurplas Eesterga’ strijdt voor behoud van de natuurplas.

Wat gaat straks verloren?

Zo’n tien jaar geleden kreeg de voormalige zandwinplas aan de Straatweg in Eesterga met steun van provincie, gemeente en mienskip (en zelfs 35.470 euro subsidie!) een andere bestemming: natuur en viskwekerij. Sindsdien is het nog meer dan het al was een eldorado voor vogels, insecten, vissen en (karper)vissers en een visuele traktatie voor fietsers, wandelaars, hardlopers en omwonenden.

Als de plas grotendeels wordt bedekt met zonnepanelen ontstaat in Eesterga, het met 45 inwoners op twee na kleinste buurtschap van de gemeente De Fryske Marren, het grootste drijvende zonnepark van Europa.

Natuur weg

Sinds de plas een natuurbestemming kreeg, is boven en onder water een nóg uniekere flora en fauna ontstaan. De plas is de afgelopen 50 jaar slechts één keer dichtgevroren geweest en is dus ook in strenge winters belangrijk als fourageerplek voor vogels.

Visserij weg

Bij het veranderen van de bestemming heeft Simavis honderden karpers uitgezet. Tussen april en oktober genieten karpervissers aan de rand van de plas met volle teugen van hun hobby.

Uitzicht weg

Niet alleen de aanwonenden, maar ook vele duizenden wandelaars, hardlopers, fietsers en automobilisten genieten de helft van het jaar van een prachtig uitzicht over de natuurplas.

Wat gaat straks verloren?

Zo’n tien jaar geleden kreeg de voormalige zandwinplas aan de Straatweg in Eesterga, nota bene met subsidie, een andere bestemming: natuur en viskwekerij. Sindsdien is het nog meer dan het al was een eldorado voor vogels, insecten, vissen en (karper)vissers en een visuele traktatie voor fietsers, wandelaars, hardlopers en omwonenden.

Als de plas grotendeels wordt bedekt met zonnepanelen ontstaat in Eesterga, het met 45 inwoners op twee na kleinste buurtschap van de gemeente De Fryske Marren, het grootste drijvende zonnepark van Europa.

1

Natuur weg

Sinds de plas een natuurbestemming kreeg, is boven en onder water een nóg uniekere flora en fauna ontstaan. De plas is de afgelopen 50 jaar slechts één keer dichtgevroren geweest en is dus ook in strenge winters belangrijk als fourageerplek voor vogels

2 Visserij weg

Bij het veranderen van de bestemming heeft Simavis honderden karpers uitgezet. Tussen april en oktober genieten karpervissers aan de rand van de plas met volle teugen van hun hobby

3 Uitzicht weg

Niet alleen de aanwonenden, maar ook vele duizenden wandelaars, hardlopers, fietsers en automobilisten genieten de helft van het jaar van een prachtig uitzicht over de natuurplas.

Waarom?

Solarfields en Simavis zeggen de komende 30 jaar zo’n 3000 huishoudens van stroom te kunnen gaan voorzien met wat ‘het grootste zonnepark op water van Europa’ zou worden.

Solarfields heeft in Nederland al een paar zonneparken gerealiseerd en wil met haar bijdrage aan de energietransitie uiteraard ook geld verdienen. Op haar website zegt Solarfields altijd commitment van omwonenden te willen, maar in Eesterga dendert het bedrijf gewoon door – zelfs ondanks een mislukte ‘omkooppoging’ van het bestuur van het plaatselijke Dorpshuis Irene.

De eigenaar van Simavis ziet in de zonnepanelen een beter verdienmodel dan in de karpervisserij.

En de gemeente?

Een zonnepark op de natuurplas in Eesterga is op alle fronten (lokatie, omvang, weerstand in de mienskip) in strijd met het Bestemmingsplan Buitengebied en het Beleidskader Sinnefjelden van de gemeente De Frykse Marren.

Volgens Solarfield en Simavis heeft ‘de gemeente’ hun plan welwillend ontvangen. Sterker: het zonnevelden-beleid wordt binnenkort aanzienlijk versoepeld en het plan wordt pas door het college behandeld als dat soepele beleid is vastgesteld. “Het college hoeft er alleen nog een klap op te geven”, aldus Solarfields.

Wij hopen dat het college (en indien nodig daarna gemeenteraad) dit stukje unieke natuur in Eesterga niet offert aan de ondernemerszin van Solarfields en Simavis.

Wat kunt u doen?

Solarfields en Simavis gaan op korte termijn een vergunning aanvragen bij de gemeente en deze ondernemers beroepen zich erop dat de gemeente gaat meewerken. Vindt u net als de ‘Stichting Behoud Natuurplas Eesterga’ dat dit zeldzame stukje natuur niet verloren mag gaan voor mens en dier? Teken dan onze petitie!